Геологія

Геологія для будівництва

Геологія для будівництва

Обов’язково перед початком будівництва треба виконувати розвідувальну геологію для розрахунку несучої властивості грунту на ділянці.…

► від 6000 грн

Геологія лінійних об'єктів [дороги, мости, шляхопроводи]

Геологія лінійних об'єктів [дороги, мости, шляхопроводи]

Методи отримання інженерно-геологічної інформації аналогічні як і під будівництво. Але для проектування, наприклад, доріг немає…
Геологія для підземного будівництва (метро, тунелі)

Геологія для підземного будівництва (метро, тунелі)

Зазвичай в таких випадках проходка свердловин виконується ударно-канатним способом потужними буровими установками на великі глибини…

► від 16200 грн

Лабораторні дослідження грунтів

Лабораторні дослідження грунтів

Лабораторні дослідження проводяться для визначення характеристик фізико-механічних властивостей, а також для вивчення складу підземних та…
Статичне зондування

Статичне зондування

У складі вишукувань слід передбачати виконання статичного зондування для уточнення інженерно-геологічної будови підстави між свердловинами,…

► від 10000 грн

Сейсмічне мікрорайонування

Сейсмічне мікрорайонування

Сейсмічні методи ґрунтуються на виявленні швидкості розповсюдження хвиль (пружних коливань), які спеціально збуджуються в гірських…